Hesaplama Sitesi - Safak

Safak

Askere gidecekler için kaç gün yol izni alabildiklerini, askerlikte yol izninin nasıl hesaplandığını, yol izninin...
Şafak hesaplama için askerlik başlangıç tarihini yani sülüs tarihinizi, uzun dönem mi, kısa dönem mi...