Askere gidecekler için kaç gün yol izni alabildiklerini, askerlikte yol izninin nasıl hesaplandığını, yol izninin askerlikten sayılıp sayılmadığını makalemizde bulabilirsiniz.…

Şafak hesaplama için askerlik başlangıç tarihini yani sülüs tarihinizi, uzun dönem mi, kısa dönem mi olduğunuzu, izin kullandıysanız gün sayısını…